Navigation

Fundacja Tradycja i Nowoczesność (trino.pl) powstała w 2012 roku. Zajmuje się działalnością związaną z promocją zasad funkcjonowania współczesnej demokracji. Obszar podejmowanych badań obejmuje zarówno tematykę historyczną, jak też rozwiązania odnoszące się do bieżącej sytuacji polityczno-społeczno-gospodarczej oraz programów rozwojowych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez edukację i aktywizację obywateli w ramach demokratycznego państwa prawa, kształtowanie postaw obywatelskich, a także promowanie osiągnięć polskiej nauki i kultury.

Szczególnym polem aktywności naszej Fundacji jest rozpowszechnianie wiedzy w przedmiocie funkcjonowania Unii Europejskiej oraz pozostałych kluczowych organizacji międzynarodowych, z uwzględnieniem ich kompetencji i współdziałania z podmiotami oraz instytucjami polskimi.

Działalność Fundacji dokumentowana jest poprzez opracowywanie ekspertyz proponujących rozwiązania w sferze politycznej, w tym polityki zagranicznej, ponadto w sferze gospodarczej, ekonomicznej i społecznej.

Trino.pl współtworzy grupa osób z bogatym doświadczeniem zawodowym w przedmiocie podejmowanych badań, znających meandry działania polskich, europejskich i globalnych instytucji publicznych.

W swojej działalności pozostajemy wierni konserwatywnym wartościom i naszej narodowej tradycji. W oparciu o nie pragniemy modernizować Polskę.

pobrane

 Statut fundacji do pobrania