• imag0445

  Podsumowanie konferencji

  W poniedziałek 14 listopada Fundacja Tradycja i Nowoczesność była gospodarzem organizowanej we współpracy z Katedrą Współczesnych Transformacji Politycznych INPiSM UJ oraz Bankiem Zachodnim WBK, konferencji naukowej: „III RZECZPOSPOLITA 1990-2016 – ocena funkcjonowania”.

  Konferencja odbyła się pod patronatem i z udziałem wicemarszałka Senatu RP Adama Bielana oraz wicepremiera, ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, przy obecności licznego grona przedstawicieli świata nauki, w tym uznanych specjalistów w zakresie transformacji ustrojowej i polskiego systemu politycznego. Wydarzenie objęło swoim patronatem również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Uczestnicy konferencji zgromadzili się w reprezentacyjnej sali „Fontany” Pałacu Krzysztofory, położonego przy krakowskim Rynku Głównym. Wydarzenie otworzył prezes Fundacji TRINO dr Wojciech Kasprowski, który po krótkim powitaniu udzielił głosu gościom honorowym. Następnie referat wprowadzający wygłosiła pani prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek, prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, kierownik Katedry Współczesnych Transformacji Politycznych INPiSM UJ.

  Czytaj dalej

 • konferencja

  Zapraszamy na konferencję

  Fundacja Tradycja i Nowoczesność
  we współpracy z Katedrą Współczesnych Transformacji Politycznych INPiSM UJ
  oraz Bankiem Zachodnim WBK
  ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

  III Rzeczpospolita 1990-2016

  ocena funkcjonowania

  Czytaj dalej

 • program

  Harmonogram konferencji

  Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konferencji

  Czytaj dalej