Navigation

ZARZĄD

zarzad

Prezes Zarządu

dr Wojciech Kasprowski

 

(ur. 1977 r.; absolwent UJ; doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce;
doradca wicemarszałka Senatu RP Adama Bielana;
pracował m.in. jako doradca w Parlamencie Europejskim;
zainteresowania naukowe: systemy polityczne; partie i systemy partyjne; wybory do organów przedstawicielskich)

twitter.com/WMKasprowski